Oprogramowanie Maestro Produkcja przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują niezawodnego narzędzia do zarządzania produkcją.
To zintegrowany system wspomagający zarządzanie produkcją, który posiada standardowe funkcjonalności niezbędne do sprawnego i zautomatyzowanego rozliczania produkcji, planowania zleceń, kalkulacji kosztów. Wdrożenie systemu pozwala przede wszystkim uporządkować pełną dokumentację dotyczącą technologii i zleceń produkcyjnych, a także pozwala na systemowe planowanie produkcji przy jednoczesnym analizowaniu wydajności pracowników. Nieocenioną korzyścią jest również generowanie planowanej kalkulacji kosztów i możliwość sprawdzenia rzeczywistego kosztu wytworzenia danej partii wyrobu gotowego. Integracja z aplikacją Maestro MES (panele dotykowe na produkcji) powoduje, że w systemie rejestrowany jest czas każdego pracownika poświęcony na realizację każdej operacji na danym zleceniu produkcyjnym. Na podstawie informacji spływających ONLINE z hali produkcyjnej, użytkownicy Maestro Produkcja, mogą w łatwy sposób sprawdzić stan zaawansowania danego zlecenia, a także analizować ewentualne odchylenia realizacji od planowanego czasu technologicznego.
System Maestro, dostosowywany jest zawsze do indywidualnych potrzeb Klienta, przez co potrawi sprostać indywidualnym wymaganiom w obszarze produkcji.

 

 Jeśli jesteś zainteresowany systemem Maestro Produkcja i Maestro Produkcja Pro skontaktuj się z nami.

MAESTRO Produkcja

Maestro jest rozwiązaniem wspierającym zarządzanie produkcją, które kompleksowo nadzoruje zaawansowane procesy produkcyjne począwszy od zapytania ofertowego, kalkulacji kosztów, zamówienia, poprzez optymalizację harmonogramu produkcji, zapotrzebowanie materiałowe, wsparcie działu technologicznego i przygotowania produkcji, rzeczywiste rozliczenie zleceń produkcyjnych, aż do sprzedaży wyrobu gotowego.

Najnowsze oprogramowanie Maestro Produkcja łączy niezbędną funkcjonalność, prostotę w obsłudze  i intuicyjność, dając doskonałe narzędzie do zarządzania produkcją dla  Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Program Maestro Produkcja jest w pełni zintegrowany z najbardziej popularnymi polskimi systemami ERP m.in. enova365 . Zintegrowany system daje duże możliwości zarządcze, jednocześnie zastosowanie Maestro znacznie zwiększa funkcjonalność całego systemu ERP.

Dla kogo

Wersja PRO systemu Maestro przeznaczona jest dla najbardziej wymagających klientów. Oprogramowanie uszyte na miarę zapewnia 100 procentowe pokrycie wymagań dla każdego wdrożenia. Każdy aspekt systemu Maestro PRO jest dostosowywany do specyfiki i życzenia klienta, dzięki czemu możliwa jest niespotykana integracja oprogramowania z procesami produkcyjnymi w firmie, a co za tym idzie osiągnięcie najwyższych możliwości z automatyzacji procesów w ramach oprogramowania.

Opis

Najbardziej rozbudowana wersja systemu Maestro, dająca przede wszystkim nieograniczone możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Moduły systemu powstają na etapie wdrożenia w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane w trakcie analizy przedwdrożeniowej. Maestro w wersji PRO to idealna propozycja dla wymagających Klientów, którzy chcą wdrożyć system „szyty na miarę”, dostosowany do swojej specyfiki, swojej branży i swoich realiów. Aplikacja poprzez szereg funkcjonalności, wspomaga takie mechanizmy jak:

 • operacje magazynowe (przyjęcia, wydania, przekazania na produkcję, inwentaryzacja)
 • planowanie produkcji na podstawie zamówień obcych, stanów bieżących, prognoz
 • techniczne przygotowanie produkcji
 • bilansowanie potrzeb materiałowych
 • zarządzanie zleceniami serwisowymi
 • kalkulacja kosztów produkcji i partii produkcyjnej z uwzględnieniem narzutów i kosztów operacji
 • zarządzanie procesem produkcji poprzez interaktywny wykres Gantta
 • rozliczanie kosztów zleceń
 • stosowanie zamienników, grup zamienników na etapie planowania, jak i przy rozliczaniu produkcji
 • raportowanie wydajności pracowników
 • kontrola produkcji w toku z dokładnością do operacji technologicznej na danym stanowisku pracy
 • pełne rozliczanie produkcji za pomocą systemu kodów kreskowych już na poziomie warsztatu produkcyjnego

Poprzez wykorzystanie w systemie najnowszych technologii i sprzętu informatycznego możliwe jest zautomatyzowanie operacji magazynowych i znakowania partii surowca a także rozliczanie produkcji.

Dzięki integracji z Maestro MES PRO użytkownicy systemu posiadają precyzyjne informację ONLINE o wszystkich zdarzeniach na hali produkcyjnej od realizacji poszczególnych operacji po straty i przyczyny ich powstawania a także przestoje maszyn.

Harmonogramowanie produkcji:

Optymalizacja procesów produkcji nie może zaistnieć bez sprawnego harmonogramowania. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wykorzystują algorytmy pozwalające na optymalizację planu produkcji z uwzględnieniem efektywnej alokacji zasobów, co automatyzuje proces planowania prezentując harmonogram w układzie wykresu Gantta.

Kalkulacja kosztów produkcji:

Zapytania ofertowe ewidencjonowane są w systemie, co pozwala na analizę efektywnego wykorzystania szans sprzedaży. Dzięki wykorzystaniu modułu kalkulacji kosztów handlowcy opierają swoje oferty o wiedzę i doświadczenie technologów, co przekłada się na trafność oferty i zabezpiecza firmę przed ewentualnymi stratami powstałymi w wyniku nieprzemyślanych ofert cenowych.

Zarządzanie zapasami Just-In-Time:

Na podstawie zaplanowanych zleceń produkcyjnych i aktualnych stanów magazynowych generowane jest zapotrzebowanie materiałowe. Sprawne zarządzanie zapasami materiałowymi pozwala na redukcję stanów magazynowych, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności czasu i środków pieniężnych.

Rejestracja czasu pracy pracownika i rejestracja zdarzeń z produkcji w czasie rzeczywistym:

Sprawna akwizycja danych do Systemu bezpośrednio z hali produkcyjnej to Klucz do sukcesu. Zastosowanie nowych technologii ogranicza możliwość wystąpienia pomyłki do minimum.

Zastosowanie takiego narzędzia usprawnia i automatyzuje proces realizacji produkcji i daje ogromne możliwości zarządcze dla firm produkcyjnych. Funkcjonalności aplikacji klasy MES pozwalają na raportowanie z hali produkcyjnej m.in. informacji o:

 • realizacji poszczególnych operacji
 • czasie/kosztach pracy pracownika w odniesieniu do operacji i zlecenia
 • brakach i powodach ich powstawania
 • stratach i powodach ich generowania
 • przestojach maszyn planowanych i nieplanowanych
 • awariach i przyczynach ich zajścia

Identyfikacja partii wyrobu:

Identyfikacja jest szczególnie ważna w branżach, w których konieczna jest weryfikacja, z jakich surowców powstał wyrób gotowy, od jakiego dostawcy i z której partii. Kompleksowe wykorzystanie technologii kodów kreskowych, pozwala na pełną identyfikację partii wyrobu.

Oprogramowanie wyróżnia się:

 • pełną integracja z procesami istniejącymi u Klienta dzięki wdrożeniu opartemu na analizie jego potrzeb
 • rozbudowaną możliwością zarządzania procesami
 • dodatkowymi możliwościami, jak zarządzanie partiami
 • optymalnym zarządzaniem magazynami dzięki wykorzystaniu filozofii „Just-in-time”
 • większą kontrolą produkcji dzięki integracji z systemami RCP i MES oraz wykorzystaniu mechanizmów śledzenia postępu realizacji w odniesieniu do planu w czasie rzeczywistym
 • mobilnym podglądem realizacji produkcji

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem, a także do współpracy w zakresie  wdrożeń systemów Maestro dla produkcji.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Ładowanie