Enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 14.4

 In Blog

Zestawienie

center

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 14.4 (14.4.6710) 16.05.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kadry Płace
 3. Moduł: RODO

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Anonimizacja serwisowa. Wprowadzono funkcjonalność anonimizacji serwisowej, czyli pełnej anonimizacji danych, która jest przeznaczona do przekazania bazy w celach serwisowo-analitycznych. Mechanizm przeprowadza całościowy i nieodwracalny proces zaciemnienia danych osobowych, co umożliwia przekazanie bazy bez narażania się na niepożądane udostępnienie danych. Funkcjonalność jest dostępna tylko i wyłącznie dla bazy o specjalnym statusie serwisowym, który można włączać podczas odtwarzania bazy danych. Opis mechanizmu odtwarzania dostępny jest Tutaj.
  Anonimizacja serwisowa pozwala na poszerzanie według własnych potrzeb zakresów danych anonimizowanych. Podstawowe zakresy zostały przygotowane przez producenta. Ze względu na serwisowy charakter mechanizmu w celu jego wykorzystania wskazany jest kontakt z autoryzowanym partnerem Soneta. Dokumentacja mechanizmu dostępna jest Tutaj.

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • Tytuł ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi kodami ubezpieczeń zaktualizowano opis tytułu ubezpieczenia 05 40 na „osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu”.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje ZUS. Zgodnie z udostępnionym na stronach ZUS-u poradnikiem „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński” wprowadzono wykazywanie załącznika ZUS RSA z kodem 350 w przypadku gdy wypłaty są naliczane pracownikom z przesunięciem czyli do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni oraz w miesiącu ZUS wypłaty nie ma kontynuacji nieobecności typu urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski z miesiąca poprzedniego.
  Przykład.
  W miesiącu marcu jest wprowadzona w kartotece pracownika nieobecność „Urlop ojcowski (art 182.3 kp)”, która nie jest kontynuowana w miesiącu kwietniu. Rozliczenie nieobecności jest w wypłacie naliczonej w miesiącu kwietniu za okres marca. Na deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień powinny znaleźć się załączniki:
  -ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy 327 oraz okresem nieobecności przypadającym na okres marca.
  -ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy 350 za okres całego miesiąca kwietnia. Jest to deklaracja informacyjna dla ZUS, mówiąca o tym, że w kolejnym miesiącu czyli kwietniu nie ma kontynuacji urlopu ojcowskiego.
  -ZUS RCA z tytułem ubezpieczenia 0110 z wykazanymi składkami wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w kwietniu.
  -ZUS RCA z tytułem ubezpieczenia 1240 z wykazanymi składkami rozliczonego w kwietniu za okres marca zasiłku macierzyńskiego.
  Dodatkowo poprawiono dla wypłat z przesunięciem wykazywanie nieobecności „Urlop ojcowski (art. 182.3 kp)” na deklaracji ZUS RCA w miesiącu wystąpienia nieobecności. Bazując na powyższym przykładzie za miesiąc marzec na deklaracji ZUS powinny znaleźć się załączniki:
  -ZUS RCA z tytułem ubezpieczenia 0110 z wykazanymi składkami wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w marcu.
  -ZUS RCA z tytułem ubezpieczenia 1240 z wykazaną podstawą składek w wysokości 0,00 zł. Jest to deklaracja informacyjna dla ZUS, mówiąca o tym, że w miesiącu marcu wystąpiła u pracownika nieobecność rozliczana zasiłkiem macierzyńskim.
 • 50% koszty uzyskania przychodu. Poprawiono wyliczenie procentowych kosztów uzyskania przychodu dla wskazanego w kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” miesięcznego limitu wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu lub procentowego wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu. W przypadku gdy pracownikowi zostały naliczone w jednym miesiącu podatkowym dwie wypłaty rozliczające różne okresy a dodatkowo na jednej z wypłat została naliczona nieobecność ZUS to, w zależności od przypadku, 50% koszty uzyskania przychodu w wyniku ponownego przeliczenia były częściowo minusowane lub doliczane w groszowych wartościach.
  Przykład 1.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej w wysokości 5.000 zł na zakładce „Dane podatkowe” ma wskazaną w parametrze „Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” kwotę 2000 zł.
  W pierwszym kroku jest naliczana wypłata w miesiącu kwietniu za miesiąc marzec. Na wypłacie są prawidłowo policzone 50% koszty uzyskania przychodu od kwoty 2.000 zł.
  W drugim kroku w miesiącu kwietniu zostaje wprowadzona nieobecność zwolnienie chorobowe na okres tygodnia. Wypłata rozliczająca miesiąc kwiecień jest naliczana z końcem miesiąca, przykładowo 30 kwietnia. Na wypłacie były naliczane 50% koszty uzyskania przychodu na minus, a nie powinny.
  Przykład 2.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej w wysokości 5.000 zł na zakładce „Dane podatkowe” ma w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” wskazane 20%.
  W pierwszym kroku jest naliczana wypłata w miesiącu kwietniu za miesiąc marzec. Na wypłacie są prawidłowo policzone 50% koszty uzyskania przychodu od podstawy 1.000,00 zł (5.000,00 x 20%).
  W drugim kroku w miesiącu kwietniu zostaje wprowadzona nieobecność zwolnienie chorobowe na okres tygodnia. Na zakładce „Dane podatkowe” w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” zostaje wprowadzone 0%. Natomiast na zakładce Płace/Koszty autorskie zostaje do miesiąca kwietnia przypisana kwota 1.000,00 zł. Wypłata za miesiąc kwiecień zostaje policzona na koniec miesiąca, przykładowo 30 kwietnia. Na wypłacie były naliczane 50% koszty uzyskania przychodu w groszowych wartościach wynikające z dokonywanych przez program zaokrągleń.

Dodatki

 • Podstawa chorobowego. Uwzględniono w wyliczeniu podstawy chorobowej dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą elementów technicznych wynagrodzenia: „Korekta podstaw PL A” oraz „Korekta podstaw PL A U”. Dotychczas wskazane elementy wynagrodzenia nie były uwzględnione w wyliczeniach co powodowało zawyżenie podstawy chorobowej pracownika oddelegowanego.
  Uwaga! Aby elementy zostały uwzględnione w podstawie chorobowej należy w konfiguracji elementu wynagrodzenia „Korekta podstaw PL A” na zakładce „Nieobecności” ustawić w parametrze „Zasiłków (pracownicy)” opcje „Wliczać dla” oraz w konfiguracji elementu wynagrodzenia „Korekta podstaw PL A U” na zakładce „Nieobecności” ustawić w parametrze „Zasiłków (inni ubezpieczeni)” opcje „Wliczać dla”.

Moduł: RODO

Nowa funkcjonalność

 • Anonimizacja serwisowa. Dodano funkcjonalność pełnej anonimizacji serwisowej bazy danych. Szerszy opis znajduje się w sekcji Systemowe.
 • Rejestr naruszeń ochrony danych. W obszarze funkcjonalności dotyczącej ewidencji zbiorów danych osobowych i rejestrów czynności przetwarzania wprowadzono możliwość ewidencjonowania naruszeń ochrony danych osobowych. Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu głównym programu w module Ochrona danych osobowych dla Klientów posiadających licencję w kolorze przynajmniej złotym. Szczegółowy opis dotyczący tego zakresu funkcjonalności dostępny jest Tutaj.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

  • Interfejs użytkownika. Poprawiono błąd działania kalendarza (kontrolki do wyboru daty) w przypadku, jeśli stosowany jest format daty w postaci DD.MM.YYYY. W sytuacji, gdy dzień zawierał się między 1 a 12 (np. „11.05.2018” – czyli 11 maja 2018), kalendarz przy otwieraniu „zamieniał” miesiąc i dzień (w podanym przykładzie otwierał się z ustawioną datą 5 listopada 2018).
  • Interfejs użytkownika. Poprawiono błąd powodujący zawieszenie przeglądarki internetowej w przypadku kliknięcia w ikonę „enova365” na otwartym oknie zmiany hasła operatora.
  • Konfiguracja. Poprawiono wgrywanie dodatków (DLL) do bazy danych za pomocą „Panelu administracyjnego„. W poprzedniej wersji przy próbie wgrania dodatku pojawiał się komunikat „Próba edycji zapisu tylko do odczytu„.

Recent Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

Ładowanie