enova365 CUW

Prezentacja enova365 w CUW oraz oferta dla centrów usług wspólnych

 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym pozwala na powoływanie centrów usług wspólnych, których zadaniem ma być prowadzenie wspólnej obsługi dla jednostek samorządowych zlokalizowanych na terenie gminy, powiatu czy miasta.

Obsługa przez jeden, specjalnie powołany w tym celu podmiot to znaczne oszczędności w wydatkach organizacyjno – administracyjnych.

W połączeniu z właściwie dobranym narzędziem informatycznym pozwala na zwiększenie wydajności wykonywanych zadań oraz efektywną komunikację na linii centrum usług wspólnych – jednostka obsługiwana.enova365 CUW

enova365 to kompleksowe rozwiązanie przygotowane na potrzeby centrów usług wspólnych w administracji publicznej.

  • Współpraca modułów do rozliczania wspólnej księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem czy wspólnymi zamówieniami, wsparta mechanizmami usprawniającymi komunikację i wymianę informacji zapewnia pełne wsparcie informatyczne w prowadzeniu CUW.
  • Księgowość kadry płace handel CRM workflow Zarządzanie wszystkimi obsługiwanymi jednostkami w jednej bazie danych.
  • Zdalna komunikacja na linii centrum usług wspólnych – jednostka obsługiwana
  • Przyspieszenie przepływu dokumentów między CUW a jednostkami
  • Sprawna i kompleksowa kontrola funkcjonowania jednostek
  • Możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem wykorzystywanym w jednostkach
  • Usprawnienie przebiegu pracy przez automatyzację Zgodność z polskim ustawodawstwem

 

abcikon2a

Oferta specjalna dla CUW w sektorze publicznym

abcikona1

Prezentacja enova365 CUW

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Ładowanie