AUDYTY INFORMATYCZNE

 Chciałbyś efektywniej zarządzać swoją firmą? Zastanawiasz się czy posiadane przez Twoją firmę zasoby spełniają wymogi bezpieczeństwa i chronią Twój majątek? Nie jesteś pewien czy są one wykorzystywane legalnie i zgodnie z prawem? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz dzięki audytowi informatycznemu, który dostarczy Ci rzetelnych i niezbędnych informacji do podejmowania decyzji, a także pozwoli uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji.

Co to jest audyt?

Audyt to usługa służąca analizie i ocenie zasobów przedsiębiorstwa oraz jego obecnej sytuacji. Zakres audytu obejmować może wybrane stacje robocze, systemy operacyjne, a nawet całe systemy informatyczne w firmie. To na jego podstawie uzyskasz pełną i aktualną informację nt. posiadanego sprzętu, licencji oraz zainstalowanego oprogramowania.

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

Dzięki audytowi można wykryć wszelkie nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Uzyskane informacje pozwolą Ci m.in. uporządkować infrastrukturę IT w firmie, zagwarantować legalność wykorzystywanego oprogramowania, zapewnić bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem, podnieść efektywność wykorzystania sprzętu poprzez lepsze przyporządkowanie zasobów pracownikom, zapewnić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, określić odpowiedzialność za urządzenia oraz przygotować i zoptymalizować plan zakupów. Audyt informatyczny w znacznym stopniu ułatwia bowiem efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem w firmie.

 

Kiedy warto przeprowadzić ?

Istnieje wiele powodów i przyczyn dla których przeprowadzana się audyty. Najczęściej ma to miejsce:

 • jeżeli nigdy nie przeprowadzano audytu informatycznego w firmie
 • jeżeli infrastruktura informatyczna jest zaniedbana (np. zajmował się nią niekompetentny pracownik) i wymaga uporządkowania
 • okresowo – profilaktycznie, w celu zaktualizowania posiadanej wiedzy i zasobów
 • kontrolnie – w celu zweryfikowania prowadzonej strategii zarządzania zasobami i podjęcia odpowiednich działań naprawczych

 

Jakie są rodzaje audytów IT?

W zależności od potrzeb możesz skorzystać z następujących rodzajów audytu:

 • oprogramowania – określa on rodzaje posiadanych aplikacji, licencji oraz sposobów ich wykorzystania w firmie. Sprawdzane są również rodzaje plików dostępnych na stacjach roboczych. Audyt ten wskazuje ponadto, jakie oprogramowanie jest kluczowe dla biznesu, jakie stanowi zbędny wydatek przedsiębiorstwa, a jakie nie ma związku z wykonywaną pracą np. gry, filmy, muzyka, programy do pobierania danych z Internetu (np. torrenty) etc. Audyt ten pozwala uniknąć kar poprzez wyeliminowanie ww. zagrożeń.
 • sprzętu – audyt ten dostarcza informacji o posiadanym przez firmę sprzęcie, pomaga przyporządkować zasoby odpowiednim pracownikom oraz pozwala określić odpowiedzialność za poszczególne urządzenia. Jest on również bardzo pomocny w przypadku wszelkich awarii – pozwala wymienić zepsute części lub dostarczyć jednostki zapasowe. Podobnie jak audyt oprogramowania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie firmą.
 • legalności – na jego podstawie następuje weryfikacja legalności oprogramowania obecnego w firmie oraz ocena wykorzystywania go zgodnie z prawem. Pozwala uniknąć kar za nielegalne wykorzystywanie oprogramowania.
 • bezpieczeństwa danych – w ramach audytu bezpieczeństwa sprawdza się bezpieczeństwo przepływu informacji i dostępu do danych przez nieautoryzowane osoby trzecie.

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Specjaliści Informera przeprowadzają audyty dopasowane do wymagań i oczekiwań klienta. Wspólnie ustalamy ich zakres i cele jakie mają zostać osiągnięte. Dlatego wśród najczęściej wybieranych przez naszych klientów i partnerów znajdują się:

 • Weryfikacja zgodności firmowego sprzętu z ewidencją
 • Sprawdzenie konfiguracji stanowisk roboczych
 • Kontrola zabezpieczeń sprzętowych, programowych oraz zasobów współdzielonych
 • Kontrola dostępów i uprawnień użytkowników, uwierzytelnianie haseł
 • Kontrola dostępów do systemu i danych spoza firmy
 • Analiza architektury i konfiguracji sieci
 • Analiza bezpieczeństwa serwerów, DNS, firewalli, programów antywirusowych
 • Sprawdzenie systemu obsługi poczty
 • Sprawdzenie działania kopii zapasowych (backupu)
 • Kontrola poszczególnych elementów systemu informatycznego przedsiębiorstwa
 • Ocena ryzyk i zagrożeń
 • Propozycje rozwiązań i usprawnień

 

Zadzwoń lub umów się z nami na spotkanie aby poznać więcej szczegółów. Przy filiżance dobrej kawy omówimy interesujące Cię zagadnienia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Ładowanie