alfred24 pracuje na urządzeniach

ALFRED24

ALFRED24.pl

dedykowane wszystkim podmiotom zużywającym w sowim procesie gospodarczym materiały wybuchowe a w szczególności dla kopalń, firm wyburzeniowych ale również dla podmiotów produkujących i handlujących materiałami wybuchowymi.

Alfred24 to nasze autorskie kompleksowe rozwiązanie obejmujące aplikacje mobilną ALFRED Mobilny i serwis internetowy.

ALFRED Mobilny to aplikacja, która zainstalowana na urządzeniu przenośnym typu tablet (np. tablet przemysłowy RugON, Bobcat) z systemem Windows 8.xx oraz wyposażony w czytnik kart RFID zapewnia:

 

– bezprzewodowy, oparty o Internet, odbiór informacji o dostawie materiałów wybuchowych dedykowanych dla danego odbiorcy – transfer informacji oparty jest o pliki .xml w standardzie FEEM lub w tym standardzie z rozszerzeniami o dane kosztowe (ceny) jeśli plik generowany jest przez Alfred dla enova365 (system klasy ERP wspierany naszą aplikacją);

 

– bezpieczny, oparty o identyfikatory RFID, sposób rozpoznawania osób uczestniczących w procesie wydawania, przyjmowania i zużywania materiałów wybuchowych.

Każda osoba fizyczna uczestnicząca w procesie logistycznym obrotu MW jest w pełni identyfikowalna a informacja o jej czynnościach zostaje na trwale zarejestrowana przez aplikację;

– łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, pozbawiony wszelkich udziwnień i zdobników tak by praca z aplikacją w warunkach polowych (wyrobisko, teren prac wyburzeniowych) była maksymalnie intuicyjna;

– bezprzewodowy, oparty o Internet, przekaz informacji o odebranych/zużytych materiałach wybuchowych, osobach uczestniczących w procesie wydawani/przyjmowania mw do zużycia, czasie, miejscu oraz kosztach (w przypadku współpracy w enova365Alfred) tej operacji, do serwisu Internetowego ALFRED24.pl celem trwałego, nieedytowalnego zapisu zgodnie z obowiązującym prawem.

Jednoznaczy rejestr materiałów wybuchowych i środków inicjujących z możliwością prowadzenia:

  • Ewidencja Obrotu materiałami wybuchowymi.
  • Książka obrotu środkami strzałowymi w zakładzie górniczym.
  • Ewidencji Obrotu broni i amunicji.

Co to jest ALFRED24

ALFRED24.pl to szyfrowany serwis Internetowy będący kolektorem wszystkich danych wygenerowanych przez aplikację ALFRED24 Mobilny w trakcie procesów logistycznych z udziałem MW.

Do serwisu dostęp mają jedynie osoby uprawnione przez przedsiębiorcę korzystającego z serwisu. W ramach danych gromadzonych na tej platformie przedsiębiorca górniczy, jego służby techniczne (KRZ, Inżynierowie Strzałowi, itp.) mogą w jasny i przejrzysty sposób raportować stosownym organom  (OUG, Policja, CBA, itp.) informacje o zakupionych i zużytych mw (zgodnie z rozporządzeniem o Rejestrze Jednoznacznych Oznaczeń tj.: co, kto, gdzie, kiedy) jak również uzyskać informacje o kosztach związanych ze zużycie MW na kopalni/wyrobisku/oddziale.

Dodatkowo elastyczność platformy i sposób gromadzenia w niej danych umożliwia prowadzenie prócz Rejestru Jednoznacznych Oznaczeń dokumentacji w zakresie zużytych środków strzałowych na zakładzie górniczym w postaci elektronicznej książki obrotu środkami strzałowymi na zakładzie górniczym (do czasu zmian w stosownych przepisach w obszarze prawa górniczego i geologicznego, która umożliwi taką ewidencję, stosowanie takiego rozwiązania wymaga uzyskania zgody UG).

Interfejs platformy zapewnia możliwość dowolnego raportowania zgromadzonych danych.

 Filtrować możemy wg daty, dostawy czy osób ujętych w procesie logistycznym obrotu MW. Serwis pozwala na zastosowanie dowolnego szablonu raportu uzgodnionego wcześniej z Klientem serwisu.

Uzupełnieniem rozwiązania systemowego pod marką ALFRED24 jest stworzonym przez nas dodatkiem Modułu Handel systemu ERP enova365.

Rozwiązanie to jest dedykowane dla firm realizujących swoją działalność w obszarze handlu, wykorzystania w usługach lub produkcji materiałów wybuchowych.

Proponowane przez nas rozwiązanie realizuje w pełni obowiązki ciążące na takim przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych oraz rejestru jednoznacznych oznaczeń.

Rejestr Jednoznacznych Oznaczeń jest połączony z systemem ERP Alfred dla enova365.

Zapraszamy do współpracy.

 

Instrukcję Alfred24 można pobrać tutaj

 

 

 

Powrót do stony głównej

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Ładowanie